III Campeonato de Europa de Wushu Kungfu En Stara Zagora

Crónica del III Campeonato de Europa de Wushu kung Fu tradicional y I Campeonato de Europa de Wingtsun. Stara Zagora Bulgaria, 2015.